Strona główna

19.09.2021

Na VII Powiatowym Pikniku Naukowym prezentowaliśmy doświadczenia z mechaniki. Agata, Magda, Martyna, Bartek, Franek i Julian solidnie się napracowali, demonstrując i wyjaśniając zagadki dynamiki. Zobacz więcej

11.09.2021
Zaległy konkurs „Lwiątko” odbędzie się 27 września br. Uczestnikom konkursu przypominam, że zadania z poprzednich edycji Lwiątka z odpowiedziami (a z roku 2019 i z wcześniejszych lat z rozwiązaniami w broszurach publikowanych na tej samej stronie) znajdują się na stronie konkursu.

Zaćmienie Słońca

11.06.2021
Wczoraj oglądaliśmy częściowe zaćmienie Słońca. Nie udało się nam dobrze zarejestrować przebiegu zjawiska, ale mamy kilka zdjęć wykonanych aparatem fotograficznym przez złączone filtry (czerwony i niebieski).

24.09.2020
Uczestników konkursu „Lwiątko” proszę o zapoznanie się z instrukcją wypełniania karty odpowiedzi.

18.03.2020
Materiały do samodzielnej pracy w domu znajdziesz w zakładce Nasze lekcje w odpowiednich zakładkach „Grupa 2de”, „Grupa 3de”, „Klasa 3c”, „Klasa 2c”, „Klasy 1 po gimnazjum” i „Klasy 1 po szk. podst. cz. 2”.

Tajemnice czarnych dziur

19 lutego uczniowie kl. 1d oraz z klas 1c1, 1c i 2e brali udział w wykładzie z astrofizyki nt. „Tajemnice czarnych dziur” dr hab. Henryka Drozdowskiego na Wydziale Fizyki UAM. Poznali właściwości najcięższych obiektów we Wszechświecie – czarnych dziur. Zgodnie z ogólną teorią względności Einsteina siły grawitacyjne w pobliżu czarnej dziury są tak silne, że w istotny sposób zmieniają właściwości przestrzeni i powodują zwolnienie tempa upływu czasu. Prelegent omówił metodę wykrywania czarnych dziur, promieniowanie Hawkinga i ugięcie promieni światła oraz kurczenie się powierzchni gwiazdy. Fizycy odkryli fale grawitacyjne, które umożliwiają zajrzenie do wnętrza czarnych dziur i zbadanie początków czasu.

Reaktor jądrowy

11 lutego grupa uczniów z klas 1c, 1e1, 2c, 2d, 2e i 3c wspólnie z uczniami ze szkół podstawowych SSP 2 i SSP 3 odwiedziła Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku. Uczniowie uczestniczyli w wykładach „Promieniowanie elektromagnetyczne” i „Promieniotwórczość, promieniowanie α, β, γ” oraz „Budowa i zastosowania reaktora” oraz zwiedzili jedyny w Polsce badawczy reaktor jądrowy „Maria”.

Fizyka w medycynie

17 stycznia uczniowie klasy 1c, a także z klas 2c i 3c uczestniczyli w wykładzie nt. „Fizyka w medycynie”
dr inż. Marka Nowickiego na Wydziale Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej. Prelegent w przystępny sposób omówił zastosowanie fizyki w medycynie. Przedstawił min. sposoby wykorzystania promieniowania rentgenowskiego, w tym w tomografii komputerowej, omówił metodę magnetycznego rezonansu jądrowego, jądrowe metody scyntygrafii i pozytonowej tomografii emisyjnej.

Cząstki czy fale?

15 stycznia uczniowie klasy 1d1, a także z klas 1c, 1d, 2d i 2e uczestniczyli w wykładzie „Strumienie światła lub materii to fale czy cząstki?” prof. Grzegorza Musiała
na Wydziale Fizyki UAM. Uczniowie śledzili przebieg doświadczeń ukazujących zachowanie się fal na wodzie i falową naturę światła, przede wszystkim zjawiska ugięcia i interferencji. Zobaczyli efekt fotoelektryczny zewnętrzny demonstrujący korpuskularną naturę światła.

Potem obserwowali zachowanie się ciał w niskich temperaturach, min. jak zmienia się opór elektryczny ciał. Dowiedzieli się, dlaczego niektóre substancje stają się nadprzewodzące. Uzyskali odpowiedź na pytanie, czy tylko światło, strumień fotonów ulega ugięciu, czy też dotyczy to strumieni cząstek materii.