Nauka – to lubię!

Projekt „Nauka – to lubię!” to program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i kompetencji uczniów, poprzez organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć z wykorzystaniem eksperymentu oraz doposażenie pracowni w pomoce naukowe. W naszej szkole projekt realizujemy przez 3 lata: 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021.

Każdego roku grupa 10 uczniów z klas pierwszych uczestniczy w zajęciach „Fizyka w pracowni i w sieci – zajęcia laboratoryjne”. Obserwują oni i wyjaśniają przebieg zjawisk fizycznych. Sprawdzają prawa fizyczne i wyznaczają wartości wielkości fizycznych np. mierzą przyspieszenie ziemskie czy sprawdzają prawo Ohma.

Drugą grupę projektową „Fizyka? Dam radę” tworzą uczniowie klas drugich realizujący program fizyki w zakresie rozszerzonym. Na zajęciach przede wszystkim rozwiązują zadania przygotowujące do matury z fizyki, a w mniejszym zakresie wykonują doświadczenia.