Klasa 2 podstawa

Parowanie i skraplanie. Bilans cieplny – przykłady

Topnienie i krzepnięcie

Ciepło właściwe i bilans cieplny

I zasada termodynamiki

Przekaz energii w postaci ciepła

Rozszerzalność cieplna

Cząsteczkowa budowa materii

Całkowite wewnętrzne odbicie

Załamanie światła

Odbicie światła

Światło jako fala

Interferencja

Dyfrakcja i nakładanie się fal

Zjawisko Dopplera

Fale dźwiękowe

Wielkości opisujące fale

Rodzaje fal

Drgania tłumione i drgania wymuszone

Wahadło

Siły w ruchu drgającym

Drgania mechaniczne

Drgania mechaniczne, siły w ruchu drgającym, energia w ruchu drgającym – temat 1, 2 i 3