Klasa 2 rozszerzenie

2021/2022

12.10.2021
Rozwiąż zadania 3.05, 3.07, 3.08, 3.09, 3.10 oraz zadanie „Satelita” z działu „Pole grawitacyjne”. I jeszcze parę zadań dotyczących grawitacji np. 1, 4, 7 ze strony fizyka.dk i zadanie ze strony iwiedza.net. W symulacji 1 dla księżyca o ustalonej poziomej prędkości początkowej zmieniamy masę planety i obserwujemy jego ruch. W symulacji 2 zmieniamy początkową poziomą prędkość Ziemi. W symulacji 3 analizujemy zmiany energii w ruchu Ziemi w przypadkach takich, jak w symulacji 2.

2019/2020

23.06.2020
Zapoznaj się z tematem „Zjawisko Dopplera”. W symulacji 1 zaobserwuj, na czym polega to zjawisko (przesuwając obserwatora albo źródło fali), a w symulacji 2 oraz w symulacji 3 zmieniając prędkość źródła oraz prędkość i częstotliwość fali, zbadaj ich wpływ na przebieg zjawiska. Ustaw prędkość fali większą niż źródła i zaobserwuj falę uderzeniową. Obejrzyj demonstrację zjawiska Dopplera fali na wodzie.

Zapoznaj się z tematem „Fale akustyczne”. Zaobserwuj, w jaki sposób fala dźwiękowa rozchodzi się w ośrodku. Dźwięk w powietrzu jest falą podłużną jak fala rozchodząca się w sprężynie. Posłuchaj dźwięki o różnych częstotliwościach i różnych barwach. Zobacz, jak można wyznaczyć prędkość dźwięku wykorzystując rezonans akustyczny.

16.06.2020
Zapoznaj się z tematem „Interferencja fal”. W symulacji 1 i w symulacji 2 zbadaj wynik interferencji fal jednowymiarowych, zmieniając długości fali (min. dudnienia), a w symulacji 3 – interferencję jednakowych fal dwuwymiarowych w zależności od odległości między źródłami. W symulacji 4 i symulacji 5 zaobserwuj fale stojące. Symulacja 6 pokazuje doświadczenie Younga.

2.06.2020
Zapoznaj się z tematem „Zasada Huygensa. Załamanie fali i dyfrakcja fali”. Sprawdź, jak zasada Huygensa wyjaśnia odbicie fali w symulacji 1 i załamanie fali w symulacji 2. Wyjaśnienie odbicia i załamania jednocześnie zawiera animacja. Zaobserwuj, jak zasada Huygensa wyjaśnia rozchodzenie się fali płaskiej i fali kulistej oraz dyfrakcję fali płaskiej w szczelinie. Zależność efektu dyfrakcji od rozmiarów szczeliny pokazuje symulacja i zestaw animacji. Obejrzyj też dyfrakcję fali na przeszkodzie i jej zależność od rozmiarów przeszkody.

2.06.2020
Zapoznaj się z tematem „Wielkości charakteryzujące fale”. Obejrzyj w animacji ruch cząsteczek ośrodka sprężystego w fali podłużnej i przeanalizuj zmianę w czasie wychylenia pojedynczej cząsteczki, zaobserwuj jej maksymalne wychylenia, przejścia przez położenia równowagi, wskaż cząsteczki o przeciwnych fazach drgań. Określ, ile długości fali (lub jaka część) mieści się w polu animacji. Wyznacz zwrot prędkości wybranej cząsteczki w różnych położeniach, gdy prędkość fali jest zwrócona w prawo. W kolejnej animacji utrwal pojęcie długości fali i zastosuj je w wyrażaniu odległości, jako wielokrotności długości fali. W symulacji można powtórzyć wcześniejsze ćwiczenia oraz zmieniać amplitudę, częstotliwość i prędkość fali.

26.05.2020
Zapoznaj się z tematem „Pojęcie fali. Fale podłużne i poprzeczne”. Kolejne animacje i symulacje pokazują: pojedynczy poprzeczny impuls falowy, pojedynczy podłużny impuls falowy, falę poprzeczną, falę podłużną oraz falę na wodzie, która nie jest ani poprzeczna, ani podłużna. Filmik pokazuje falę kulistą w kałuży.

26.05.2020
Zapoznaj się z tematem „Drgania wymuszone i rezonansowe”. Obejrzyj drgania wymuszone wahadła matematycznego bez rezonansu i rezonansowe, podobnie dla ciężarka na sprężynie: bez rezonansu i rezonans. Kolejne filmiki pokazują dwa rodzaje drgań tego samego układu: drgania 1 i drgania 2. Zaobserwuj przemiany energii jednego rodzaju drgań w drugi w tym samym układzie drgającym w pobliżu rezonansu i w rezonansie. Obejrzyj katastrofę w Tacoma.

19.05.2020
Zapoznaj się z tematem „Wahadło matematyczne”. Zaobserwuj siły działające na wahadło w czasie drgań. Wszystkie zagadnienia z tematu możesz przeanalizować w symulacji.

12.05.2020
Zapoznaj się z tematami „Okres drgań w ruchu harmonicznym” i „Energia w ruchu harmonicznym” oraz rozwiąż wyznaczone zadania. Zależność energii od czasu pokazują symulacja 2 i symulacja 3.

05.05.2020
Zapoznaj się z tematem „Współrzędne: położenia, prędkości i przyspieszenia w ruchu harmonicznym”. Związek ruchu harmonicznego z ruchem po okręgu pokazują animacja 1 i symulacja 1, zależność wielkości opisujących drgania od czasu przeanalizujesz w symulacji 2 , symulacji 3 i w symulacji 4. Siła powodująca drgania harmoniczne jest pokazana w animacji 2 .

28.04.2020
Rozwiąż zadania dotyczące dynamiki ruchu obrotowego z zestawu 1, w tym zadania z podręcznika 1, 2/235, oraz z zestawu 2 . Przećwicz w symulacji obroty hantli, rzuconej ukośnie, wokół środka masy.
Zapoznaj się z pojęciami dotyczącymi ruchu drgającego i scharakteryzuj ten ruch. Obejrzyj animacje drgań.

23.04.2020
Analiza zadań, w których wykorzystujemy zasadę zachowania energii mechanicznej

21.04.2020
Przeanalizuj analogie między ruchem postępowym i obrotowym, staczanie się brył obrotowych z równi pochyłej oraz symulację. Obejrzyj doświadczenie, w którym staczają się dwie różne bryły. Rozwiąż zadania z podręcznika 3, 5/ 235. Przeczytaj artykuł o zasadzie zachowania energii mechanicznej.

16.04.2020
Obejrzyj filmy piruet i koło ilustrujące zasadę zachowania momentu pędu i przeanalizuj przykładowe zadanie z rowerem ze strony AGH oraz przykład z Ziemią ze strony eszkola. Obejrzyj doświadczenia gumka i żyroskop.

31.03.2020
Zapoznaj się z pojęciem momentu pędu. Poznaj ogólną postać II zasady dynamiki dla ruchu obrotowego i zasadę zachowania momentu pędu. Obejrzyj piruet, animację spadania kota, drgania budzika i symulację zderzenia powodującego obrót. Oblicz prędkość kątową obrotu spowodowanego zderzeniem. Rozwiąż zadania 4.02, 4.03, 4.01, 4.04 i sprawdź rozwiązania.

23.03.2020
Kolejne zadanie to „Badanie strat energii przy odbiciu ciała od podłoża”. Wykonacie w domu eksperyment. Może być potrzebna pomoc kogoś z domowników. Spuszczajcie piłkę/piłeczkę z różnych wysokości, mierząc wysokość, z której spada, i wysokość, na którą się wznosi po odbiciu.
Opracowanie ma zawierać: tabelkę, obliczenia, wykres, wnioski, zdjęcie zestawu.

Do tematu „Przyczyny zmian ruchu obrotowego bryły. Moment siły” należy dokończyć zadanie doświadczalne z lekcji (w zeszycie) i rozwiązać zadania z Edukatora: Moment siły, Równowaga sił Poziom 1 oraz Moment bezwładności bloczka. Rozwiązania dwóch pierwszych zadań przyślijcie na Office 365 – Teams – Fizyka 2de – Zadania, wklejając je do odpowiednich zadań. Rozwiązania tych zadań oceniam jak kartkówki. W zadaniu trzecim z bloczkiem najpierw obliczaj prędkość i drogę w wybranym czasie, a później uruchom animację i sprawdzaj wyniki swoich obliczeń na wykresach, które tworzy program. Rozwiązania zapisuj w zeszycie.