Zadania

Matura maj 2023

Badanie soczewki

Grawitacja
Zadania interaktywne – obliczanie siły grawitacji: zadanie 1 , zadanie 2 , badanie prędkości satelity na orbicie kołowej zadanie 3, obliczanie energii kinetycznej, jaką musi uzyskać statek kosmiczny na powierzchni planety, żeby został jej satelitą na orbicie kołowej zadanie 4.

Uwaga!
Polecane tutaj zadania z rozwiązaniami pochodzą z portalu Sofizmat. Obecnie pełny dostęp do zasobów portalu czyli do rozwiązań zadań jest płatny.

Praca, moc, energia mechaniczna. Polecam do powtórki zadania z rozwiązaniami: 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 2.01, 2.02, 2.03, 2.05, 2.06, 3.03, 3.04, 3.05, 3.07.

Elektrostatyka. Polecam do powtórki zadania z rozwiązaniami, np. 2.01, 2.04, 3.01, 3.02, 3.03, 3.07, 3.08, 3.13, 3.14, 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 6.01, 6.02,6.13, 7.01, 7.05, 8.01, 8.02,8.04.

Kinematyka. Polecam do powtórki z kinematyki zadania z rozwiązaniami, np. zadania z wykresami od 6.01 do 6.05, z okręgu 7.10 i 7.11.

Termodynamika. Polecam do powtórki z termodynamiki zadania z rozwiązaniami.

Ćwiczenia z przekształcania wzorów znajdziesz na stronach matematyka.pisz.pl i matematyka.opracowania.pl.