Zadania

Klasa 2 – praca, moc, energia mechaniczna. Polecam do powtórki zadania z rozwiązaniami: 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 2.01, 2.02, 2.03, 2.05, 2.06, 3.03, 3.04, 3.05, 3.07.

Klasa 3 – elektrostatyka. Polecam do powtórki zadania z rozwiązaniami, np. 2.01, 2.04, 3.01, 3.02, 3.03, 3.07, 3.08, 3.13, 3.14, 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 6.01, 6.02,6.13, 7.01, 7.05, 8.01, 8.02,8.04.

Klasa 2 – kinematyka. Polecam do powtórki z kinematyki zadania z rozwiązaniami, np. zadania z wykresami od 6.01 do 6.05, z okręgu 7.10 i 7.11.

Klasa 3 – termodynamika. Polecam do powtórki z termodynamiki zadania z rozwiązaniami.

Zadania dla klas pierwszych po gimnazjum. Obliczanie siły grawitacji: zadanie obowiązkowe, zadanie dodatkowe.

Ćwiczenia z przekształcania wzorów znajdziesz na stronach matematyka.pisz.pl i matematyka.opracowania.pl.