Ocenianie

Ogólne zasady oceniania zawarte są w statucie szkoły od str. 8. Skale punktowe znajdują się na str. 12.

Szczegółowe zasady oceniania z fizyki znajdziesz tutaj

Jak powstaje skala punktowa na ocenę końcową? – przykład

Jak powstaje ocena końcowa? – przykład

Czy oceny końcowe w systemie punktowym są takie same jak wynikające ze średniej ważonej? – przykłady