Klasy 1 – cz. 2

16.06.2020
Zapoznaj się z tematem „Budowa Wszechświata”.

26.05.2020
Rozwiąż zadania z działu „Grawitacja”.

19.05.2020
Zapoznaj się z tematem „Nieważkość i przeciążenie” i rozwiąż wyznaczone zadania. W filmie ze stacji ISS astronautka demonstruje stan nieważkości (w przedziale czasu 30 s – 1 min 10 s). Stwierdzenie „zero-gravity” jest nieprawdziwe. Zarówno w stacji orbitalnej, jak i w samolocie w locie parabolicznym, grawitacja nie znika!

12.05.2020
Zapoznaj się z tematem „Wyznaczanie mas planet i gwiazd” i rozwiąż wyznaczone zadania.

05.05.2020
Zapoznaj się z tematem „Satelity. Prędkość orbitalna”. Rozwiąż zadania z podręcznika. Obejrzyj symulację 1, przedstawiającą ruch ciała rzuconego poziomo nad Ziemią w zależności od nadanej mu prędkości, oraz symulację 2, w której możesz symulować ruch satelity Ziemi na różnych wysokościach, w tym satelity geostacjonarnego.

28.04.2020
Zapoznaj się z tematem „Prawo grawitacji”. Rozwiąż zadania z podręcznika.

22.04.2020
Zapoznaj się z tematem „Układ Słoneczny” i rozwiąż zadania z podręcznika. Obejrzyj krótką prezentację planet i ciekawą animację o Układzie Słonecznym.

15.04.2020
W ramach podsumowania działu „Energia i jej przemiany” rozwiąż test z podręcznika s. 147,148. Jako zadanie dodatkowe możesz rozwiązać zad. 4/139 z podręcznika.

3.04.2020
Temat „Energia mechaniczna w sporcie” – praca z podręcznikiem. Można wykonać zadanie dodatkowe.

27.03.2020
W temacie „Energia sprężystości” poza zadaniami z podręcznika wykonaj ćwiczenia „Energia sprężystości a praca” i „Energia sprężystości”.

25.03.2020
Realizując temat „Energia w transporcie” rozwiążesz 2 zadania. Po ich rozwiązaniu wyniki możesz sprawdzić tutaj.

Jako uzupełnienie tematu „Zasada zachowania energii mechanicznej” wykonaj ćwiczenie „Narciarz” zgodnie z instrukcją. Możesz też sprawdzić rozwiązania zadań 4, 5/133.

18.03.2020
Uzupełnienie do zadania „Energia w rzucie pionowym”
Poza skanem wyniku w rozwiązaniu w zeszycie opisz przemiany energii ciała od momentu wyrzutu do uzyskania największej wysokości tzn. czy rośnie czy maleje i od jakiej do jakiej wartości, a jeżeli jest stała, to ile wynosi jej wartość. Stronę w zeszycie podpisz. Zadanie wykonaj zgodnie z instrukcją.
Rozwiązania zadania proszę umieścić na dysku OneDrive na portalu Office 365 w folderze swojej klasy.

17.03.20
Klasa 1a1 realizuje 18.03 temat „Zasada zachowania energii mechanicznej”, pozostałe klasy są już po tym temacie. Czeka Was temat „Energia sprężystości”: kl. 1e1 – zaległy 13.03, kl. 1b1 – 17.03, kl. 1c1, 1d1 – 18.03.
Proszę samodzielnie opracować zagadnienia i rozwiązać zadania. Pomocą służą przykłady w podręczniku oraz zadania z rozwiązaniami 3.03, 3.04, 3.05.
Po rozwiązaniu wszystkich zadań rozwiąż zadanie „Energia w rzucie pionowym” z portalu Edukator (można je rozwiązywać wielokrotnie po odświeżeniu strony) i skan wyniku rozwiązania przyślij na adres k_stygar@wp.pl. Nie zapomnij podpisać się: imię, nazwisko i klasa).