Klasa 3c

6.04.2020
Wykonaj ćwiczenie 2, w którym dopasujesz prostą do wyników pomiarów, wyznaczysz jej współczynnik kierunkowy i ułożysz równanie. Sprawdź rozwiązanie.
Możesz rozwiązać zadanie dodatkowe. Do weryfikacji materiału skorzystaj z tabeli. Uzasadnij swój wybór w oparciu o wynik zadania tzn. z uwzględnieniem niepewności pomiaru oporu właściwego.

30.03.2020
Wykonaj ćwiczenie, w którym wyznaczysz wartość złożonej wielkości fizycznej z niepewnością względną i bezwzględną.
Skale punktowe dla oceny bieżącej i końcowej.

19.03.2020
Temat na 16.03 i 23.03 to „Badanie strat energii przy odbiciu ciała od podłoża”. Wykonacie w domu eksperyment. Może być potrzebna pomoc kogoś z domowników. Spuszczajcie piłkę/piłeczkę z różnych wysokości, mierząc wysokość, z której spada, i wysokość, na którą się wznosi po odbiciu.
Skany wyników (tabelka, obliczenia, wykres, wnioski, zdjęcie zestawu) proszę umieścić w Teams na portalu Office 365 w zespole Fizyka 3c, do końca przyszłego tygodnia.

14.03.2020
Nie wszyscy oddali opracowanie wyników pomiarów z badania zależności okresu drgań sprężyny od masy obciążenia. Proszę przysłać skany wyników (tabelki, obliczenia, wykresy) na mój adres k_stygar@wp.pl.
Jeżeli ktoś nie ma wyników pomiarów, wykona w domu doświadczenie: „Badanie zależności okresu drgań wahadła matematycznego od długości”. Skany wyników (tabelki, obliczenia, wykresy) oraz zdjęcie prezentujące zestaw doświadczalny proszę przysłać na mój adres.