Nasze lekcje

29.11.2020
Zagadnienia do tematu „Dyfrakcja i nakładanie się fal”.

20.11.2020
Zagadnienia do tematu „Zjawisko Dopplera”

16.11.2020
Zagadnienia do tematu „Fale dźwiękowe”

09.11.2020
Zagadnienia do tematów „Rodzaje fal” i „Wielkości opisujące fale”

08.10.2020
Klasa 2
Zapoznaj się z tematem „Drgania tłumione i drgania wymuszone” i rozwiąż wyznaczone zadania. W symulacji 1 i w symulacji 2 obserwuj drgania wymuszone (w tym rezonans), zmieniając częstotliwość siły wymuszającej. Obejrzyj film przedstawiający katastrofę mostu Tacoma.

05.10.2020
Klasa 2
W temacie „Wahadło” w symulacji 1 obserwuj siłę wypadkową i zmiany położenia, prędkości, energii, w symulacji 2 – porównanie drgań wahadeł o rożnych długościach, w symulacji 3 – wahadło Foucaulta na różnych szerokościach geograficznych.

14.03.2020
Zadania i materiały na czas odwołania zajęć szkolnych umieszczam na stronie w zakładkach „Grupa 2de”, „Grupa 3de”, „Klasa 3c”, „Klasa 2c”, „Klasy 1 po gimnazjum” i „Klasy 1 po szk. podst. cz. 2”.