Klasa 2c

21.05.2020
Wykonaj zadanie „Przemiana izochoryczna” i sprawdź odpowiedź.

18.05.2020
Wykonaj zadanie „Opór elektryczny” i sprawdź odpowiedź.

07.05.2020
Zapoznaj się z zadaniem „Wyznaczanie współczynnika tarcia”, zaplanuj i wykonaj doświadczenie oraz opracuj jego wyniki tzn. wyznacz współczynnik tarcia kinetycznego dla dwóch przypadków różnych materiałów trących się powierzchni.
Dodatkowo wykonaj zadanie „Prędkość”i sprawdź wyniki.

23.04.2020
Dysponując danymi z pomiarów aktywności preparatu promieniotwórczego wyznacz czas połowicznego rozpadu. Czas trwania pomiarów jest krótszy od czasu połowicznego rozpadu, zatem nie można go odczytać z wykresu. Wykres zależności aktywności od czasu jest krzywą wykładniczą, więc bez znajomości funkcji wykładniczej i logarytmów nie da rady dokonać jego linearyzacji. Wykorzystaj program do tworzenia wykresów, który dopasowuje krzywą do punktów pomiarowych i podaje jej równanie. Sposób wyznaczenia czasu połowicznego rozpadu podaje instrukcja.

16.04.2020
Kto przy badaniu zależności względnej straty energii od wysokości miał problemy, niech jeszcze raz przeanalizuje podpowiedź

2.04.2020
Wykonaj ćwiczenie 2, w którym dopasujesz prostą do wyników pomiarów, wyznaczysz jej współczynnik kierunkowy i ułożysz równanie. Sprawdź rozwiązanie.

30.03.2020
Wykonaj ćwiczenie, w którym wyznaczysz wartość złożonej wielkości fizycznej z niepewnością względną i bezwzględną.

19.03.2020
Temat na 19.03 i 23.03 to „Badanie strat energii przy odbiciu ciała od podłoża”. Wykonacie w domu eksperyment. Może być potrzebna pomoc kogoś z domowników. Spuszczajcie piłkę/piłeczkę z różnych wysokości, mierząc wysokość, z której spada, i wysokość, na którą się wznosi po odbiciu.
Skany wyników (tabelka, obliczenia, wykres, wnioski, zdjęcie zestawu) proszę umieścić w Teams na portalu Office 365 w zespole Fizyka 2c, do końca przyszłego tygodnia.

14.03.2020
Nie wszyscy oddali opracowanie wyników pomiarów ze sprawdzania II zasady dynamiki – zależność przyspieszenia od siły. Proszę przysłać skany wyników (tabelki, obliczenia, wykresy) na mój adres k_stygar@wp.pl.