Szkolny konkurs przyrządów fizycznych

W naszym liceum odbył się ekscytujący konkurs techniczny, który zainspirował uczniów do wykorzystania swoich umiejętności i wiedzy w praktyce. Uczniowie klas 1-3 stanęli przed wyzwaniem stworzenia modeli maszyn i urządzeń, wykorzystując przy tym zasady maszyn prostych, optyki i elektrotechniki. Konkurs miał na celu nie tylko rozwijanie zdolności technicznych i kreatywności, ale także współpracę i umiejętności prezentacyjne.

  • Uczniowie klas pierwszych mieli za zadanie stworzyć modele maszyn z zastosowaniem maszyn prostych, takich jak dźwignie, koła, osie, bloczki czy kliny. Prace te miały pokazać, jak proste mechanizmy mogą być wykorzystane w praktyce do wykonywania codziennych czynności. Modele były różnorodne – od prostych podnośników po bardziej skomplikowane mechanizmy.
  • Uczniowie klas drugich skupili się na zagadnieniach związanych z optyką, tworząc kalejdoskopy lub peryskopy. Zadanie to wymagało precyzyjnego podejścia do konstrukcji oraz zrozumienia zasad rozchodzenia się światła i odbicia. Kalejdoskopy zachwycały kolorowymi wzorami, natomiast peryskopy pozwalały zajrzeć w miejsca normalnie niewidoczne.
  • Najbardziej zaawansowane technicznie zadanie przypadło uczniom klas trzecich, którzy musieli skonstruować prądnice. Prądnice to urządzenia zamieniające energię mechaniczną na elektryczną, co wymagało od uczniów solidnej wiedzy z zakresu elektrotechniki oraz umiejętności praktycznych. Prace uczniów były imponujące, pokazując zaangażowanie i wysoki poziom umiejętności technicznych.

Każda klasa wybierała najciekawsze z prac. Zadanie można było realizować indywidualnie lub w parach, co pozwoliło na różnorodność w podejściu do zadania oraz współpracę między uczniami. Modele i urządzenia były prezentowane wraz z plakatami, które opisywały zasady działania oraz proces ich tworzenia.

Konkurs okazał się ogromnym sukcesem, promując naukę poprzez zabawę i praktyczne zastosowanie wiedzy. Uczniowie pokazali, że potrafią połączyć teorię z praktyką, a ich prace były dowodem na to, jak ważna jest kreatywność i zaangażowanie w procesie edukacyjnym. Konkurs będzie kontynuowany w kolejnym roku szkolnym.