Nauczanie indywidualne

20.03.2020
1. Proszę przeanalizować animację ilustrującą doświadczenie Rutherforda i odpowiedzieć na pytanie, jak wyjaśnić wynik tego eksperymentu, w szczególności, dlaczego niektóre cząstki alfa odbijały się od folii złota.
2. Proszę za pomocą pierwszej symulacji zapoznać się z budową atomu. Przenosząc z pojemnika protony i neutrony tworzyć kolejne jądra, odkryć opis symbolu izotopu pierwiastka (różne izotopy tego samego pierwiastka mają taką samą liczbę protonów w jądrze, a różnią się liczbą neutronów). Następnie za pomocą drugiej symulacji budować modele różnych atomów i operując elektronami tworzyć obojętne atomy i jony. Potem wybrać grę i przejść jej wszystkie etapy. Każdy etap można powtarzać, żeby uzyskać ostateczny dobry wynik.
Odpowiedź na pierwsze pytanie i zrzut ekranu z końcowym wynikiem przysłać do oceny na adres k_stygar@wp.pl.