Klasy 1 po gimnazjum

16.06.2020
Zapoznaj się z tematami z zakresu budowy i ewolucji Wszechświata. W symulacji 1 zaobserwuj, na czym polega zjawisko Dopplera, a w symulacji 2, jak zmienia się widmo absorpcyjne gwiazdy, gdy porusza się ona względem obserwatora.

2.06.2020
Zapoznaj się z tematami „Księżyc – nasz naturalny satelita” oraz „Świat planet”. W symulatorze ruchu dwóch planet wokół Słońca obserwuj ruch Słońca i drugiej planety na sferze niebieskiej, widziany z powierzchni pierwszej planety.

26.05.2020
Zapoznaj się z tematem „Jak zmierzono odległości do Księżyca, planet i gwiazd?”, przeprowadź obserwację 2.1/ 70 i rozwiąż wskazane zadania z podręcznika.

12.05.2020
Zapoznaj się z tematem „Synteza jądrowa, Słońce i bomba wodorowa”. Zaobserwuj w animacjach przebieg reakcji termojądrowej oraz całego cyklu protonowo-protonowego i cyklu CNO.

08.05.2020
Na zajęciach pozalekcyjnych rozwiązujemy zadania z fizyki jądrowej.

05.05.2020
Zapoznaj się z tematem „Bomba atomowa. Energetyka jądrowa”. Wyjaśnienie zagadnień związanych z tematem znajdziesz w symulacji i na filmie. Rozwiązując zadania z fizyki jądrowej możesz korzystać z układu okresowego w karcie wzorów i stałych fizycznych.

28.04.2020
Zapoznaj się z tematem „Reakcja rozszczepienia”. Obejrzyj animację rozszczepienia jądra atomu.

21.04.2020
Zapoznaj się z tematem „Energia wiązania jądra atomowego”. Naucz się obliczać energię wiązania jądra, znając masy nukleonów i masę jądra, oraz na podstawie wykresu zależności średniej energii wiązania na nukleon od liczby nukleonów.

15.04.2020
Wyjaśnienia do zadania Rozpad z poprzedniej lekcji.

7.04.2020
W temacie „Prawo rozpadu promieniotwórczego” dowiesz się, jak zmienia się w czasie liczba jąder promieniotwórczego izotopu. Obejrzyj animację rozpadu promieniotwórczego. Więcej możliwości min. zapoznanie się z metodą datowania izotopowego znajdziesz tutaj.

31.03.2020
W temacie „Reakcje jądrowe” dowiesz się min., na czym polega rozpad alfa i beta oraz jak powstaje promieniowanie gamma. Sprawdzisz w animacji, jak przebiega reakcja jądrowa. Możesz rozwiązać zadanie dodatkowe „Szeregi promieniotwórcze”.

27.03.2020
W temacie „Budujemy atom” wykonasz ćwiczenia „Izotopy” i „Budujemy atom”

17.03.2020
Wszystkie klasy realizują dział „Fizyka jądrowa”: kl. 1ab skończyła temat „Doświadczenie Rutherforda. Budowa jądra atomowego”, kl. 1d jeszcze tego tematu nie skończyła, kl. 1e zaczęła temat „Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią. Działanie promieniowania na organizmy żywe”, natomiast kl. 1c skończyła pierwszy temat: „Odkrycie promieniotwórczości. Promieniowanie jądrowe i jego właściwości”.
Tutaj umieszczam materiały do tych tematów. W każdym zadania domowe i linki do różnych materiałów np. Buduj atom do dogłębnego zapoznania się z pojęciem izotopu. Proszę uzupełnić braki w zeszytach, rozwiązać zadania domowe, wykonać wszystkie ćwiczenia w sieci. Wszelkie pytania przez pocztę k_stygar@wp.pl, telefon lub dziennik.